Ubezpieczenia grupowe Rybnik

dla firm i pracowników

Ubezpieczenie grupowe Rybnik

Ubezpieczenia grupowe Rybnik. Sprzedaż pracowniczych ubezpieczeń w Rybniku. Rybnicka oferta w szerokim zakresie ochronnym. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia grupowego definiowany jest przez pracodawcę. Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników oraz ich najbliższych.


Rybnik - polisa na życie chroni życie i zdrowie od skutków nieszczęśliwych zdarzeń.